Juliana werd immens onrecht aangedaan


(Illustraties: Cyprian Koscielniak)

Fasseur heeft geen bewijs gevonden dat Juliana zich in staatszaken liet leiden door Hofmans.

Bernhard treiterde en vernederde Juliana zoveel hij wilde. Omdat de façade van het gezinsideaal moest worden opgehouden, kon ze niet van hem af, meent Elsbeth Etty.

NRC_20081112-01007001 [pdf]

Closed