Land zonder uitlaatgassen


IJsland kan zijn natuurlijke hulpbronnen inzetten om de elektriciteit op te wekken die nodig is voor de productie van waterstof. (Foto: AP)

IJsland werkt aan een experiment dat de energievoorziening in de wereld voorgoed kan veranderen. Wetenschap, politiek en bedrijfsleven hebben besloten definitief afscheid te nemen van de afhankelijkheid van koIen, olie en gas. Ovef 25 jaar moet de waterstofeconomie een feit zijn: schoon, duurzaam en oneindig.

Door Jurriaan Kamp

NRC_20021022_IJsland [pdf]


Closed