Lezing Bas Haring Nieuw Land


Bas Haring in Nieuw Land, Lelystad (Foto: CH)

Filosofeerde over het, niet te duiden, verschil tussen echte en onechte natuur. Tussen lijden in de natuur, Oostvaardersplassen, en in een niet-natuurlijke omgeving, de bioindustrie. Na korte discussie met de zaal, corrigeerde hij zich vlot omdat hij iets te snel de conclusie trok dat er meer geleden zou worden in de bioindustrie. Analyseerde snel en duidelijk de vraag of het erg is dat een soort uitsterft. Niet erg. Baseert zich volledig op de denkbeelden uit de evolutie theorie, maar ging daar nu niet dieper op in. Het verschil tussen een eiland en een droogmaking werd aangestipt. Veel Almeerders in de goed gevulde zaal. Communiceert aktief met zijn publiek. Begon op dezelfde manier als Maarten van Rossem enige weken geleden, door zijn toehoorders met handopsteken te laten kiezen uit twee thema’s.

Closed