Millenniumdoelen: armoede met succes teruggedrongen


(Foto: Reuters, AP)

Bijna 190 landen van de VN formuleerden in 2000 de ambitie om vóór 2015 armoede, ziekte en ongelijkheid de wereld uit te helpen. De voorlopige resultaten van deze ‘Millenniumdoelstellingen’ bieden een gemengd beeld.

NRC_20100920_1_001_article13 [pdf]

Closed