Monarchie toen en nu


In een monarchie is het persoonlijke leven van het staatshoofd per definitie politiek. Het boek Juliana & Bernhard schetst de puinhopen in een huwelijk.

NRC_20081112-01007002 [pdf]

Closed