Netwerkers aan de Noordzee


Vogelvluchtkaart van ‘De Drie Schieën’, Rotterdam, begin 16de eeuw

Ook het weer doet er toe in Blockmans’ overtuigende studie van de late Middeleeuwen.

Vooral in bladzijden over landschap en cultuur lijkt Blockmans los te komen.

Door Atte Jongstra

NRC_20101015_4_006_article3 [pdf]

Boek

Closed