Nieuwe kunststof kan vier verschillende vormen onthouden


De kunststof PFSA kan meerdere vormen 'onthouden' waarnaar het onder bepaalde temperaturen weer terugkeert. (Foto's: Nature)

Sommige kunststoffen hebben een geheugen. Je kunt ze vervormen en ze nemen hun oorspronkelijke vorm pas weer aan onder een felle lamp, bij een hogere temperatuur of in een magneetveld.

Door Rob van den Berg

NRC_20100313_Plastic [pdf]

Closed