Ongeremd goed doen


Een door het ijs gezakte waaghals wordt op het land geholpen in de Friese Ryptsjerksterpolder. (Foto: Sake Elzinga)

Zonder remmingen zijn mensen eerder geneigd om iemand te helpen die in zijn snoepje stikt. Ze handelen moreel correcter.

Je kunt concluderen dat de mens van nature slecht is en op het rechte pad gehouden moet worden met strenge regels en normen. Maar Van den Bos trekt precies de tegenovergestelde conclusie. “De meerderheid van de mensen is sociaal”, zegt hij. “Dus als mensen zich vaker ongeremd gedragen en zich niets aantrekken van wat anderen misschien denken, hebben ze meer gelegenheid om die goede kant te laten zien.”

Door Ellen de Bruin

NRC_20101030_4_006_article1 [pdf]

Closed