Optische communicatie


Optische telegraafverbindingen 1831-1839

Wereldschokkende uitvindingen – of juist niet. Deze week: de voorlopers van de iPhones en iPads.

NRC_20100814_3_026_article1 [pdf]

Boek

Closed