Partijdig Oranje


Met advies over waterveiligheid mengt de kroonprins zich ten onrechte in politiek debat.

Willem-Alexander roept de minister van Verkeer en Waterstaat ’nadrukkelijk’ op om waterveiligheid een hogere prioriteit te geven. Bovendien moet de financiering van de veiligheid tegen overstromingen beter worden gewaarborgd. Deze aanbeveling is gebaseerd op het oordeel dat het kabinet te weinig geld uittrekt voor onderhoud aan de dijken.  Het kabinet schiet dus tekort.

Door Gerry van der List

ESM-20061028-010010002 [pdf]

Closed