Pessimisten hebben een slecht geheugen


Hieronymus Bosch (1450-1516): "Het laatste oordeel" (AFP)

Rechts heeft het morele vocabulaire gekaapt.

Een van de grote verworvenheden van de Verlichting was de afschaffing van folteren. Als ik over de vooruitgang nadenk, probeer ikmezelf voor te houden dat openbare terechtstelling door foltering, waarbij mijn maag alleen al omdraait als ik er een beschrijving van lees – de bekendste hedendaagse beschrijving is die van Foucault in zijn boek Discipline, toezicht en straf – dat dit soort openbare terechtstelling door foltering driehonderd jaar geleden in elke hoofdstad van de beschaafde wereld gezinsvermaak was. Op een dag waarop we niets beters te doen hadden, zou ik er met mijn kinderen naar zijn gaan kijken: „Trek je schoenen aan, schat, anders komen we te laat voor het ophangen en vierendelen!” Nee, ik kan me dat niet echt voorstellen en daar gaat het nu juist om. Niet alleen onze overtuigingen over de vraag of marteling al dan niet toelaatbaar is, ook onze instinctieve reacties zijn veranderd. Maar met een wonderlijk soort blijdschap zijn de beroepsschoppers tegen de Verlichting op de herinvoering van de foltering door de regering-Bush gedoken. „Zie je wel?”, zegt John Gray, om een van de meest prominente van die schoppers te noemen. „De Verlichting wilde van de foltering af en nu is ze weer terug. Mooie vooruitgang. q.e.d.”

Door Susan Neiman

NRC_20091205_2_001_article5_pessimisten [pdf]

Closed