Religie is niet waar, maar nuttig


(Foto: Shutterstock)

Het nieuwe instinct bovenop de apenmoraal. Dát werd het instinct voor religie.

Is religie de moraal waarmee groepen hun samenleven veilig stellen? De Britse wetenschapsjournalist Nicholas Wade meent van wel, maar zijn collega HENDRIK SPIERING is niet helemaal overtuigd.

NRC_20101022_4_008_article2 [pdf]

Closed