Schotten vinden ABN’ers maar weinig efficiënt


Na DAF en Hoogovens (Chorus) is nu ABN AMRO aan de beurt.

Zelden geplaagd wordend door gevoelens van compassie met topmedewerkers in het bankwezen, moest dit stukje lezend toch wat weggeslikt worden. Wanneer gaat de Nederlandse manager het nu eens leren? Kijken ze nooit om zich heen wanneer ze in een Anglo-Saksiche bedrijfskultuur terechtkomen? Ervaren ze dan niet dat er dan meestal een verschil zit tussen het management “woord” en de “daad”? Schapen lijken het, die zich collectief naar de slachtbank laten leiden. Waarom draaien die zich niet als -1- man/vrouw om wanneer de zoveelste engelse korte-termijn manager zijn zogenaamde efficiency uitkraamt? Men accepteert blijkbaar dit soort leuter en men laat na zo’n kletser te confronteren met zijn eigen door klatergoud afgedekt rommeltje. Wat op dit moment aan kapitaalvernietiging binnen de burelen van ABN AMRO plaatsvindt kent waarschijnlijk zijn weerga niet. We hoeven ABN AMRO niet perfect te verklaren, maar wat nu zonder omhaal kapot gemaakt wordt en verdampt, is van een voor ons land unieke omvang. Je kunt spreken van een groot zakelijk verlies voor Nederland. Zou er iemand binnen die organisatie in ontbinding een kroniek bijhouden?

NRC-20080229-02013014 [pdf

Boek

Geef een reactie