Tag: arm-rijk

Bijdrage EU aan economie fors gedaald


AMSTERDAM. Europa heeft de afgelopen twintig jaar fors terrein verloren in de wereldeconomie. In die periode is de bijdrage van landen van de Europese Unie aan de wereldeconomie afgenomen van 26 tot 19 procent.

NRC_20131213_1_015_article5 [pdf]

Het bericht bevat een kleine fout; cijfer Japan omdraaien.

Met deze compacte publicatie in de hand zijn alle huidige economische perikelen samen te bundelen in één stelling over de oorzaak ervan: Er is een nieuwe vrije, dus eerlijkere wereld ontstaan! Het is nog een hele tijd volhouden, maar als deze ontwikkeling voort mag duren wordt uiteindelijk iedereen er beter van, overal. (CH)

Zonder staat geen rijkdom


Een hek verdeelt Nogales in Arizona en Nogales in Mexico (Foto: Piotr Redlinski/The New York Times/HH)

De prominente sociale wetenschappers Daro Acemoglu en James A. Robinson verklaren in hun nieuwe boek het persistente verschil tussen welvaart en armoede.

Arm en rijk is in belangrijke mate een kwestie van de wijze waarop samenlevingen hun politieke orde inrichten, menen ze. Het is een zaak van politieke instituties. En de redenering is als volgt: inclusieve economische en politieke instituties (rechtsstaat, democratie, privébezit) genereren economische groei en welvaart, terwijl repressieve instituties mensen initiatief ontnemen en daarmee economische groei en ontwikkeling frustreren. Rijke landen zijn rijk omdat ze er in de loop van de geschiedenis in zijn geslaagd instellingen te creëren die mensen vrijheid en zeggenschap geven.

Door André W.M. Gerrits

NRC_20121005_1_026_article2 [pdf]

Boek

Tienduizenden tonnen stront stroomden er door de grachten


Een gezin in de Amsterdamse Jodenbuurt, 1916. De gemeente verhuurde de krappe woning voor een gulden per week. (Foto: Spaarnestad)

Historicus Auke van der Woud: armoede nu is echt wat anders dan armoede in de negentiende eeuw

Groningen. Ga naar Kampen, kijk Obesitas is de cholera van deze tijd, zegt historicus Auke van der Woud.

Door Jannetje Koelewijn

NRC_20111021_1_007_article5 [pdf]

Boek

‘Wij profiteren van opkomst China’


‘De economie van Zuid-Afrika is de hoop voor heel Afrika, zoals de Braziliaanse dat is voor Zuid-Amerika.’ (Foto: NRC Handelsblad, Leo van Velzen)

Historicus investeert miljoen in milieustudie van de afgelopen eeuwen.

De vraag houdt economisch historicus Jan Luiten van Zanden al decennia bezig: wat verklaart stagnatie of groei in de wereldeconomie? „Onder-handelbare macht werkt beter dan centralisme.”

Door Gijsbert van Es

NRC_20110621_1_016_article1 [pdf]

Poep op de stoep, slop op het erf


Amsterdam, de Jordaan (Foto: Gezondheidsraad 1913 uit besproken boek)

Auke van der Wouds achterbuurtenstudie vernietigt de mythe van de Hollandse properheid

Auke van der Woud beschrijft de sloppen als een onderwereld die de 19de-eeuwse burgers nooit betraden en die de 21ste-eeuwse lezer versteld doet staan, constateert Bernard Hulsman.

NRC_20101119_4_006_article2 [pdf]

Boek

Millenniumdoelen: armoede met succes teruggedrongen


(Foto: Reuters, AP)

Bijna 190 landen van de VN formuleerden in 2000 de ambitie om vóór 2015 armoede, ziekte en ongelijkheid de wereld uit te helpen. De voorlopige resultaten van deze ‘Millenniumdoelstellingen’ bieden een gemengd beeld.

NRC_20100920_1_001_article13 [pdf]

Het Westen overschat zichzelf


‘Together’, een schilderij (190 bij 150 cm) uit 2003 van de Chinese kunstenaar Jing Kewen Uit ‘China Now’, 2007

De beste boeken van de jaren nul, afl. 12: ‘De eeuw van Azië’ (2008) van Kishore Mahbubani

Een oosterling waarschuwt het Westen dat zijn ondergang nabij is. ‘The New Asian Hemisphere’ werd een bestseller, maar heeft het ook effect gesorteerd?

Door Juurd Eijsvoogel

NRC_20100917_4_006_article2 [pdf]

Honger neemt af tot niveau 2008


(NRC 150910/YS/Bron: FAO)

Voor het eerst sinds 1995 daalt het aantal mensen in de wereld dat honger lijdt. Door de scherpe afname zijn er dit jaar ongeveer net zo veel ondervoede mensen als in 2008, toen de meeste mensen ooit tot dan toe honger leden. Die piek was voor een belangrijk deel het gevolg van de wereldwijde stijging van voedselprijzen.

NRC_20100915_2_013_article3 [pdf] 

Kindersterfte lager dan VN dachten


In vrijwel de hele wereld daalt het aantal kinderen dat sterft voor hun vijfde verjaardag sneller dan tot nog toe werd aangenomen.

NRC_20100525_1_004_article2 [pdf]

Tot de laatste mug


(Foto: Merlin Daleman)

Na meer dan 130 publicaties over malariamuggen wil Bart Knols de muggen nu gaan uitroeien.

Door Hester van Santen

NRC_20100220_4_004_article4_Muggen [pdf]