The mismeasure of Stephen J. Gould


Illustratie van een schedel uit Morton’s Crania Americana (1839)

“Inwoners van elke streek worden gekenmerkt door bepaalde fysieke en morele eigenschappen.” Dat schreef antropoloog Samuel George Morton in zijn Crania Americana in 1839, waarin hij de gemiddelde schedelinhoud van verschillende bevolkingsgroepen vergeleek.

Door Lucas Brouwers

NRC_20110625_1_035_article2 [pdf]

Closed