Tijd Tijd Tijd


Voorzijde van de CPLEAR-detector. Op de opening in het midden wordt de antiprotonenbundelpijp aangesloten. De 174 fiberdraden geleiden de lichtpulsjes, die de antiprotonen bij het passeren van een teller afgeven naar een versterker. (Foto: CERN)

Kaon-deeltje ziet onderscheid tussen verleden en toekomst.

In de wereld van het alledaagse loopt de tijd onverbiddellijk vooruit, richting toekomst. Op het niveau van de elementaire deeltjes doet tijdomkeer er niet toe. Behalve bij het neutrale kaon – voorwaarde voor ons bestaan.

Door Dirk van Delft

NRC_19981121_tijd [pdf]

Closed