Topambtenaren zijn managers zonder inhoud


Deze week opende Rijkswaterstaat het LEF future Center, waar mensen samen vernieuwende ideeën, strategieën en projecten kunnen ontwikkelen. (Foto's: Rijkswaterstaat / Thijs Wolzak)

Ministeries spenderen vier keer zo veel aan externe adviseurs als tien jaar geleden: 1,2 miljard euro.

Door functieroulatie binnen de rijksdienst hebben topambtenaren steeds minder verstand van zaken. Het gebrek aan kennis moet worden ingehuurd.

Door Cees Banning

NRC_20080913-03001006 [pdf]

Closed