Vooruitgang ontsnapt aan alle voogdij


J.L. Heldring (Foto: NRC)

De vooruitgang gaat snel, ja steeds sneller. Individu en samenleving kunnen die versnelling niet meer bijbenen. Wat twee eeuwen lang als een bevrijdende ontwikkeling werd gezien, dreigt een onbeheersbaar verschijnsel te worden.

Door J.L. Heldring

NRC_20100422_1_007_article7 [pdf]

Closed