Windmolenpark Duitsers verkeert in zwaar weer


Een schip nadert Alpha Ventus. Als de problemen met de molens opgelost kunnen worden, voorzien ze 50.000 huizen van energie. (Foto: EPA)

Extreem hoge kosten, defecten, mogelijk niet toegestane steun.

Deskundigen wijzen intussen op de extreem hoge kosten van windmolen parken in zee. De 25 parken voor de Duitse kust waarvoor al een vergunning is afgegeven, moeten worden aangesloten op het stroomnet. Dat is soms duurder dan het windmolenpark zelf. De kosten lopen in de miljarden en worden doorberekend aan de Duitse energiegebruikers. Om windenergie te stimuleren heeft de wetgever namelijk bepaald dat investeerders tot 2015 de verbinding met het vasteland niet voor hun rekening hoeven te nemen. “Offshore windkracht is een bijzonder dure vorm van energieopwekking”, meent hoogleraar Energiesystemen Georg Erdmann van de TU in Berlijn. Omdat windenergie eigenlijk onrendabel is, krijgen de energiebedrijven daarnaast een vergoeding van 15 eurocent per kilowattuur voor windenergie van zee. Bij windmolens op land is dat negen cent. Opgeteld kostte de subsidie van duurzame energie in 2008 bijna negen miljard euro. In 2016 loopt dit bedrag op naar ruim 11 miljard en neemt dan gestaag af. Pas na 2030 is geen subsidie meer nodig, zo denkt het ministerie van Milieu.

Door Oene van der Wal

Stentor_20100903_windmolens_DE [pdf]


Closed