Zachte technologie


Vrouwen-beeldje, 25.000 jaar oud. Let op het rond-gevlochten mutsje.


Die zachte materialen waren niet bestand tegen de tand des tijds. Maar ze waren waarschijnlijk belangrijker dan die eindeloze reeks wel bewaard gebleven Acheulische stenen vuistbijlen die als mannelijke trofeeën in de musea liggen, maar waarvan het nut niet eens zo duidelijk is.

Door Hendrik Spiering

NRC_20081129-04010003_spl [pdf]

Boek


Closed