Zebra’s, zand en zeeëgels


(Foto's: Stock, Xchng)

De natuur zit vol patronen en vormen en lang niet altijd is het nodig om bij het verklaren daarvan een beroep te doen op evolutie. De eerste die daar de aandacht op vestigde was de Schotse zoöloog D’Arcy Wentworth Thompson (1860-1948). Hij bestreed niet zozeer dat de vorm die iets heeft, volgt uit de functie ervan, maar merkte op dat evolutionaire processen zich afspelen op lange tijdschalen, terwijl het vormgeven van een individueel organisme zich in het hier en nu afspeelt. Thompson zag daarin dan ook een grote rol weggelegd voor de natuurwetten en de mechanismen die daaraan gehoorzaamden.

Door Rob van den Berg

NRC_20100501_4_010_article2 [pdf]

Closed