Zeespiegelstijging is nog geen ramp


(Illustratie: Hajo)

Klimaat. Als de zee zeven meter stijgt, moeten 15 miljoen mensen verhuizen.

De opwarming van de aarde mogen we niet negeren. Maar het is ook niet het einde van de beschaving, stelt Bjørn Lomborg. Van overdreven verhalen raken mensen afgestompt.

NRC_20100821_1_006_article3 [pdf] 


Closed