Zon en wind vormen een doodlopende weg


(Tekening Boligan)

Stroom uit zon en wind is duur. Maar dat is niet het echte bezwaar. Dat is de leveringsonzekerheid en het grote ruimtebeslag, berekent L. J. Giling.

NRC_20100913_1_007_article3 [pdf]

Closed