Zonder staat geen rijkdom


Een hek verdeelt Nogales in Arizona en Nogales in Mexico (Foto: Piotr Redlinski/The New York Times/HH)

De prominente sociale wetenschappers Daro Acemoglu en James A. Robinson verklaren in hun nieuwe boek het persistente verschil tussen welvaart en armoede.

Arm en rijk is in belangrijke mate een kwestie van de wijze waarop samenlevingen hun politieke orde inrichten, menen ze. Het is een zaak van politieke instituties. En de redenering is als volgt: inclusieve economische en politieke instituties (rechtsstaat, democratie, privébezit) genereren economische groei en welvaart, terwijl repressieve instituties mensen initiatief ontnemen en daarmee economische groei en ontwikkeling frustreren. Rijke landen zijn rijk omdat ze er in de loop van de geschiedenis in zijn geslaagd instellingen te creëren die mensen vrijheid en zeggenschap geven.

Door André W.M. Gerrits

NRC_20121005_1_026_article2 [pdf]

Boek

Closed